Thứ Tư, 30 tháng 5, 2012

TUYÊN BỐ CỦA NGƯỜI THÀNH CÔNG

TUYÊN BỐ CỦA NGƯỜI THÀNH CÔNG Người muốn thành công, cần phải có thái độ tích cực khi làm việc Tôi tuyên bố, tôi làm việc này vì tôi thích làm, chứ không phải vì tôi phải làm
Cảm ơn bạn đã quan tâm và ủng hộ bài viết này của tôi. Tôi sẽ tiếp tục chia sẽ với bạn những nội dung kế tiếp vào lần tới.

Nhãn: